Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for augusti, 2018

Ungdomar och äldre

Efter att ha läst en artikel om ungdomar som inte bryr sig om tillsägelser från lärarna i skolan, det är stökigt och ingen lyssnar trots lärarnas kompetens att vilja göra ett bra jobb, så vandrar tankarna iväg om varför det har blivit såhär i Sverige. Första tanken är att det är ungdomarnas ”fel”, man blir irriterad och frustrerad, varför lyssnar de inte, vill de inte lära sig något och hur tänker de sig sin framtid? Var finns respekten? Hoppet? Viljan?

 

Ungdomar protestarar mot nästan allting idag på alla möjliga olika sätt, mer eller mindre handgripligen och med en massa upptåg. Det är bara att konstatera att det är en turbulent och omvälvande tid vi lever i.

 

Är det ungdomarnas ”fel”? Nej, naturligvis inte. De är en spegling och ett resultat av åratal av stora omvälvningar i samhället.

 

Kan det vara så att vi har fjärmat oss ifrån varandra? Kan det vara så att vår modell för föräldraskap är ineffektivt. Är hela vårt levnadssätt missanpassat?

 

Vi har splittrat småstäder och samhällen till förmån för storstäderna. Människor tappar helheten. I byar, småstäder och samhällen lär man sig ett ansvar för helheten. Den finns inte i storstäderna med så många människor i enorma bostadskomplex. Man har tappat greppet, fotfästet, helheten, respekten. Vi flyttar till exempel ifrån de äldre som ofta bor kvar i småstaden. Vi skiljer oss. En konsekvens är att vi exempelvis inte har äldre människor i vår närhet, på ett naturligt sätt. Vi håller dem på en armlängds avstånd, eller så befinner de sig förpassade till speciella boenden, eller lever ensamma och bortglömda i sina bostäder och vågar inte gå ut. Men det sorgliga är inte bara att vi har flyttat ifrån våra äldre, utan vi har också knuffat dem åt sidan och marginaliserat dem, samt tagit makten ifrån dem. Det finns människor som även anser att äldre snyltar på systemet genom att kräva förmåner som de yngre måste betala för med sina inkomster. Att de försvinner och dör är bara bra för systemet, samtidigt som fler och fler de facto blir äldre i landet.

 

Ett faktum är att om de äldre inte bidrar så beror det på att det är samhällspolitiken som inte har tillåtit dem att bidra. När de verkligen skulle kunna göra nytta för företagen med sina erfarenheter, knuffas de undan eller pensioneras, till förmån för de yngre. De finns inte tillhands för de unga vare sig i hemmiljön eller ute på företagen, arbetsplatserna för det är så vi har byggt systemet och samhället. Värdefull kunskap går förlorad.

 

Idag gäller: Fram för ungdomen, som ska prioriteras att komma in i jobb. Sen läser man om att många jobb inte duger åt unga idag. Det är jobbigt att jobba, minsann! Men det går ju att hanka sig fram ändå genom bidrag och sova på mornarna, eller plugga flera år framöver och komma ut i arbetslivet med fina betyg – men utan arbetserfarenheter. Detta skapar ett problem. Vi har format ett ungdomsdyrkande samt åldersföraktande samhälle. Vårt land består av individualister – snarare än grupper av blandade individer – som lär av varandra. Varför har exempelvis skjutningarna ökat i landet? Oavsett vem som skjuter? Är det den äldre generationen (eller kvinnor) som är inblandade?

 

Samtidigt som vi har föryngrat och individualiserat samhället har vi förlorat mycket av de värden och de resurser som äldre kan utgöra, och många äldre lever i ett känslomässigt och mentalt armod. Vi har tappat respekten för äldre i tanke, känsla och handling. De äldre finns inte involverade på ett naturligt sätt i våra hem, förskolor, skolor, våra bostäder och på våra arbetsplatser. Barn som växer upp idag får vara glada om de har mor- eller farföräldrar i närheten som de har en bra kontakt med. Människor får barn, skiljer sig, flyttar ihop och ev gifter sig igen, får nya barn osv, i all oändlighet. Vilka tar stryk i alla dessa konstellationer som uppstår? Alla gör det, ung som gammal. Samhället utarmas, den naturliga kontakten försvinner, ensamheten växer, respekten försvinner, individualistiska värderingar blommar. Pengar styr. Makt styr.

 

Det finns många exempel på andra samhällen där äldres vishet har tagits tillvara och där den naturliga respekten finns som en naturlig del. Man vördar äldre och ber dem om råd. Barnen får ett naturligt perspektiv och ett respektfullt förhållningssätt.

 

Read Full Post »